PANDEMİ DÖNEMİ DİYARBAKIR İLİNDE ÇOCUKLAR VE AİLELERİ İLE ÇEVRİMİÇİ BİR ARAŞTIRMA